dag en nacht bereikbaar 06 – 10 46 23 90

Privacy-verklaring

1. Wie is Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding?

Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding is de uitvaartonderneming van Magdeleen Matter, gevestigd in Ezinge, Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58570233.

2. Welke gegevens gebruik ik?

  • naam en adres van u en de overledene
  • het BurgerServiceNummer (BSN) van u en de overledene
  • uw telefoonnummer(s)
  • gegevens van de uitvaartverzekeraar van de overledene
  • gegevens die u invult op het contactformulier en/of de offerte-aanvraag
  • beeldmateriaal dat u aanlevert of op uw verzoek door mij wordt verzorgd

3. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Ik gebruik uw gegevens voor de uitvoering van mijn dienstverlening. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie en begraafplaatsen, voor het uitbrengen van offertes en het (laten) leveren van goederen. Tenslotte heb ik uw gegevens nodig voor mijn financiële administratie, bijvoorbeeld bij het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

4. Met wie deel ik uw gegevens?

  • de gemeente
  • uitvaartlocaties en begraafplaatsen
  • vervoerders
  • partijen die zich bezighouden met financiële afwikkeling (bijvoorbeeld mijn accountant)

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

5. Hoe bescherm ik uw gegevens?

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens, en er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben. Het formulier op de contactpagina wordt alleen gebruikt voor communicatie. Er worden geen gegevens in een database opgeslagen.

6. Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ik ze heb verzameld. De gegevens voor mijn financiële administratie worden minstens 7 jaar bewaard, zoals de wet eist.

7. Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Informatie die door cookies wordt verzameld, wordt gedeeld met Google ten behoeve van Google Analytics. Iedere internetgebruiker kan zijn browser zo aanpassen dat al geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de gebruiker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internetbrowser. Voor meer informatie daarover kan de gebruiker de help-functie van zijn browser raadplegen.

8. Wijzigingen

Deze privacy-verklaring kan worden veranderd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding.

9. Contact

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring , bel of mail mij gerust.

10. Klachten over uw privacy?

Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door mij zijn geschonden? Dan hoop ik dat u hierover eerst met mij in gesprek gaat. Mocht dit niet bevredigend zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.